Phân tích mô hình milestones và PRINCE2 trong quản trị dự án

1. Mô hình Project milestones

1.1 Đặc điểm và quy trình làm việc

Mô hình Project milestones tập trung vào việc đặt ra các mốc quan trọng (milestones) trong quá trình thực hiện dự án. Đặc điểm của mô hình này bao gồm:

Xác định và đặt ra các mốc quan trọng (milestones) trong quá trình dự án, thường là các sự kiện hoặc thành tựu đáng kể.

Phân chia dự án thành các giai đoạn hoặc pha, mỗi pha tập trung vào đạt được một hoặc nhiều milestones cụ thể.

Quản lý và giám sát tiến độ dự án bằng cách theo dõi và đánh giá việc hoàn thành các milestones.

>>> Phân tích chi tiết Milestones là gì

1.2 Quy trình làm việc của mô hình Project milestones thường bao gồm các bước sau

 • Xác định các milestones quan trọng trong dự án.

 • Xác định các hoạt động cần thiết để đạt được mỗi milestone.

 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được milestones.

 • Theo dõi và đánh giá tiến độ dự án bằng cách so sánh với các milestones đã đề ra.

1.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

 • Tập trung vào việc đạt được các thành tựu quan trọng trong dự án.

 • Giúp quản lý dự án dễ dàng theo dõi và đánh giá tiến độ.

 • Định rõ các mục tiêu và hướng dẫn cho các thành viên trong dự án.

 • Giúp tăng cường sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Nhược điểm:

 • Có thể bỏ qua các hoạt động quan trọng nằm giữa các milestones.

 • Không thích hợp cho các dự án có tính liên tục và phức tạp.

 • Có thể dẫn đến sự đề xuất không hiệu quả khi chỉ tập trung vào đạt được milestones mà không cân nhắc đến các yếu tố khác như chất lượng sản phẩm.

2. Mô hình PRINCE2

2.1 Đặc điểm và quy trình làm việc

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) là một mô hình quản trị dự án được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. 

Đặc điểm của PRINCE2 bao gồm:

 • Phân chia dự án thành các giai đoạn rõ ràng, mỗi giai đoạn được kiểm soát và đánh giá bằng cách sử dụng các quy trình, công cụ và mẫu biểu mẫu chuẩn.

 • Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong dự án thông qua việc sử dụng ma trận RACI.

 • Cung cấp các khóa học và tài liệu hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ quản lý dự án theo mô hình PRINCE2.

2.2 Quy trình làm việc của PRINCE2 thường bao gồm các bước sau

 • Khởi động dự án (Starting up a Project)

 • Lập kế hoạch dự án (Initiating a Project)

 • Thực hiện dự án (Directing a Project)

 • Kiểm soát giai đoạn (Controlling a Stage)

 • Quản lý cấp (Managing Product Delivery)

 • Quản lý thay đổi (Managing Change)

 • Kết thúc giai đoạn (Closing a Project)

2.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

 • Cung cấp cấu trúc rõ ràng và linh hoạt cho quản lý dự án.

 • Tập trung vào việc kiểm soát rủi ro và thay đổi.

 • Định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong dự án.

 • Phù hợp với nhiều loại dự án và quy mô.

Nhược điểm:

 • Có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều tài nguyên để triển khai.

 • Yêu cầu sự chuyên nghiệp trong việc hiểu và thực hiện mô hình này.

 • Không phù hợp cho các dự án nhỏ hoặc ngắn hạn.

Thích bài viết này
tags
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến