LỖI KHÔNG TÍCH VÀO Ô 13 “ISSUED RETROACTIVELY” TRÊN C/O TRONG XUẤT NHẬP KHẨU

Đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra về việc tích hay không tích vào ô 13 “Issued Retroactively” khi thời gian tàu chạy và thời gian cấp chứng nhận xuất xứ “℅” có dính những ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Door to Door Việt sẽ làm sáng tỏ cho quý vị biết về vấn đề trên. 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHẢI TÍCH VÀO Ô SỐ 13 TRÊN ℅.

Thứ nhất, theo Điều 4 phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 có quy định như sau: “C/O có thể được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn 3 ngày làm việc  kể từ ngày hàng lên tàu.

Trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu, hoặc trong thời hạn 3  ngày làm việc kể từ ngày hàng lên tàu do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày hàng lên tàu và phải mang dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

Thứ hai, theo Điều 7 phụ lục V, thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 25/06/2014 có quy định như sau: “Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 01 (một) năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

Thứ ba, theo Điều 12 thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/07/2019 có quy định “ C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu.

C/O MẪU E ĐƯỢC CẤP SAU PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC THÀNH VIÊN XUẤT KHẨU. C/O MẪU E CẤP SAU TRONG THỜI HẠN 12 THÁNG KỂ TỪ NGÀY GIAO HÀNG VÀ PHẢI ĐÁNH DẤU VÀO Ô SỐ 13 NƠI CÓ DÒNG CHỮ “ISSUED RETROACTIVELY”.

Cả 3 điều luật trên đều có nhắc đến chung một ý như sau: Nếu ℅ được cấp sau ngày tàu chạy sau 3 ngày làm việc thì sẽ phải tích vào ô số 13 (Issued retroactively-cấp sau)

Vậy điều thắc mắc và gây tranh cãi nhất ở đây là cụm từ “ngày làm việc”. 

checkimg('https://cdn-dnkkd.nitrocdn.com/nUqZIeRPMvxnPryaAesURjdGkArrzjqI/assets/static/optimized/rev-4fbeed8/wp-content/uploads/2021/12/forget-tick-on-no-13.png')

VẬY THẾ NÀO LÀ NGÀY LÀM VIỆC ?

Theo quy tại các Điều 105 đến 115 của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 thì không có một quy định nào xác định ngày nào là ngày làm việc trong tuần nghĩa là ngày nào trong tuần cũng được xác định là ngày làm việc. Tại Điều 111 của bộ luật này có ghi rõ “người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”

Điều 112 có quy định những ngày nghỉ lễ, tết thì những ngày đó được mặc định là ngày nghỉ theo luật định.

Tuy nhiên, cụm từ “ngày làm việc” mà các quy định nêu rõ trong vấn đề tích vào ô 13 nêu trên là “ngày làm việc” của nước xuất khẩu. Điều này có nghĩa là nếu trong những cấp ℅ có những ngày nghỉ của nước xuất khẩu quy định theo luật của nước xuất khẩu thì được miễn trừ, những ngày đó được tính là ngày nghỉ lễ của nước đó.

HIỆN TẠI RẤT NHIỀU NGƯỜI NHẦM LẪN DÙNG NGÀY NGHỈ CỦA NƯỚC NHẬP KHẨU ĐỂ TÍNH CHO NGÀY NGHỈ CÓ HIỆU LỰC CỦA ℅ LÀ SAI. 

Điều này đã được Tổng cục Hải quan có quy định rõ trong một công văn số 332/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2019 có nêu rõ như sau “Ngày làm việc được xác định theo quy định của nước cấp C/O. Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc thông báo cụ thể về các ngày nghỉ chính thức của Hàn Quốc trong năm 2019”

Như vậy trong 3 ngày làm việc là 3 ngày liên tục trong tuần bao gồm cả ngày tàu chạy, và những ngày nghỉ được loại trừ là những ngày nghỉ theo quy định của nước xuất khẩu trong năm đó.

Ví dụ: Ngày tàu chạy trên ℅ là 18/09/2021 ngày cấp ℅ là 22/09/2021 giả sử đây là ℅ form E từ Trung Quốc về Việt Nam. Nếu không tích ô số 13 thì có bị loại trừ ℅ hay không.

Phân tích ℅ form E này thì bạn phải hiểu được những ngày nghỉ và lễ của Trung Quốc để tính ngày loại trừ. Trong khoảng thời gian trên thì có ngày 19/09 là ngày chủ nhật, thì ngày này theo quy định của Trung Quốc là công chức nhà nước được nghỉ, ngày 21/09 là ngày Trung thu cũng là một ngày nghỉ theo quy định của nhà nước Trung Quốc. Vậy nên ngày làm việc chỉ có 3 ngày 18/09, 20/09 và 22/09. Vậy nên ℅ này hoàn toàn hợp lệ mà không cần tích ô số 13. (Trên thực tế giai đoạn này chính phủ Trung Quốc đã ra quy định làm việc ngày 18/09 và 19/09 và được nghỉ tết Trung Thu từ 20/10-> 24/10).

LỜI KHUYÊN VỀ VIỆC ℅ CẤP SAU.

℅ cấp sau là trường hợp thường xuyên xảy ra, với rất nhiều lý do trong như tàu delay, thay đổi lịch trình, nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật thì tốt nhất cứ tích vào tích ô số 13 vận đơn cấp sau thì sẽ đảm bảo cho việc không bị bác ℅ vì không tích vào ô số 13 trên c/o.

Ngoài lỗi không tích vào ô số 13 trên c/o thì còn có rất nhiều lỗi khác mà nhà nhập khẩu cần phải biết và nên tránh khi làm c/o đặc biệt là c/o form E.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Mobile (zalo): +8435 7212 834 or Tel: +8428 22 179 979
Email: sale02@doortodoorviet.com

Thích bài viết này
tags
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến