Hinh ảnh tại: " Trung tâm giáo dục trẻ thiệt thòi Thái Nguyên"

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam16331353.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam16342749.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15879681.jpg')sản phẩm các em làm racheckimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15881276.jpg')có rất nhiều tranh bạn này ve: " bạn trong đoàn mua ủng hộ và chụp cùng tác giả" checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15742629.jpg')

sản phẩm: " những bức tranh rất đẹp"checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15587524.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15617696.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15641417.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam15917819.jpg')nơi các em đang ở checkimg('http://www.lola.vn/data/images/sam1594132.jpg')bé nhỏ ở trung tâmcheckimg('http://www.lola.vn/data/images/sam16061901.jpg')thư viện truyện đọc của các em 

Thích bài viết này
tags
1 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến