Hướng dẫn chọc len - Unique shop

tác giả uniqueshop
Hướng dẫn chọc len - Unique shop

Nguyên liệu

• Needle Felt ( Len chọc ) bán tại : checkurl('https://www.facebook.com/uniqueshophandm ade','',50)

• Kim chọc len ( Cây lớn dùng chọc thô, cây nhỏ dùng chọc khi gần hoàn thành sp )

• Gòn ( độn bên trong nếu muốn tiết kiệm len )

Các bước thực hiện

Bước  01
Bước  02
Bước  03
Bước  04
Bước  05
3 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến