Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

tác giả uniqueshop
Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

Nguyên liệu

• - Vải dạ nỉ màu xanh, đỏ

• - Kim chỉ, kéo

• - 2 chiếc cúc áo/ khuy bấm

• - Keo nến

Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

Các bước thực hiện

Bước  01
- Mình cắt những miếng vải có kích thước như sau:
+ 1: 24,5x7cm
+ 2: 8,5x7cm
+ 3: 4,5x1,5cm
+ 4: 5x1,7cm
+ 5: 7,5x1,5cm
+ 6: 14x1,5cm
- Mình cắt những miếng vải có kích thước như sau:
+ 1: 24,5x7cm
+ 2: 8,5x7cm
+ 3: 4,5x1,5cm
+ 4: 5x1,7cm
+ 5: 7,5x1,5cm
+ 6: 14x1,5cm
Bước  02
- Thêu chữ hoặc hình lên tấm 3 rồi đặt lên tấm 2, khâu quanh viền, đồng thời cố định 2 tấm với nhau.

- Khâu viền cung phía trên tấm 2.
- Thêu chữ hoặc hình lên tấm 3 rồi đặt lên tấm 2, khâu quanh viền, đồng thời cố định 2 tấm với nhau.

- Khâu viền cung phía trên tấm 2.
Bước  03
- Khâu 2 chiếc cúc áo lên tấm 4.
- Khâu 2 chiếc cúc áo lên tấm 4.
Bước  04
- Sau đó, mình đặt lên tấm 2 rồi khâu lại.
- Sau đó, mình đặt lên tấm 2 rồi khâu lại.
Bước  05
- Dán 2 tấm 6 vào tấm 2 còn lại, rồi cũng khâu viền cung theo mép ngoài.
- Dán 2 tấm 6 vào tấm 2 còn lại, rồi cũng khâu viền cung theo mép ngoài.
Bước  06
- Đặt 2 tấm 2 lên tấm 1 và khâu viền lại, chừa giữa 2 tấm một khoảng 1,5cm.
- Đặt 2 tấm 2 lên tấm 1 và khâu viền lại, chừa giữa 2 tấm một khoảng 1,5cm.
Bước  07
- Cắt chéo đầu tấm 6 và khâu viền lại.
- Cắt chéo đầu tấm 6 và khâu viền lại.
Bước  08
- Khâu 2 tấm 5 vào bên cạnh là chiếc bao điện thoại xinh đã hoàn thành rồi đấy!
- Khâu 2 tấm 5 vào bên cạnh là chiếc bao điện thoại xinh đã hoàn thành rồi đấy!
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến