Hướng dẫn xếp con Cú Origami 3D

tác giả daongan1991
Ori 3D shop
checkurl('www.facebook.com/Ori3D.daongan1991','',5 0)
Shop online chuyên về nguyên vật liệu + quà tặng handmade Origami 3D.
--------------
Hướng dẫn chọn/cắt/gấp miếng ghép Origami 3D
Link: checkurl('https://www.youtube.com/watch?v=I2E5nmit PmY','',50)
Tham khảo các hướng dẫn khác
Link: checkurl('https://www.youtube.com/watch?v=0LAC9aAy xGw&list=PLnNZKxOpedaH1WQajfSlk3Ps-k8yAIp2M','',50 )
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến