Làm nơ từ giấy báo

tác giả garan
Làm nơ từ giấy báo

Nguyên liệu

• Báo cũ

• Keo, kéo

Làm nơ từ giấy báo

Các bước thực hiện

Bước  01
: cắt các mảnh giấy có kích thước như trong hình, mỗi loại cắt 2 mảnh trừ mảnh nhỏ nhất để làm nhụy
: cắt các mảnh giấy có kích thước như trong hình, mỗi loại cắt 2 mảnh trừ mảnh nhỏ nhất để làm nhụy
Bước  02
dán 2 đầu các mảnh giấy lại với nhau
dán 2 đầu các mảnh giấy lại với nhau
Bước  03
dán phần giữa lại với nhau để tạo hình nơ
dán phần giữa lại với nhau để tạo hình nơ
Bước  04
để làm phần nhụy chỉ dán 2 đầu mảnh giấy lại với nhau
để làm phần nhụy chỉ dán 2 đầu mảnh giấy lại với nhau
Bước  05
: làm tương tự với các mảnh còn lại
: làm tương tự với các mảnh còn lại
Bước  06
dán chồng 2 mảnh lớn nhất tạo hình dấu cộng
dán chồng 2 mảnh lớn nhất tạo hình dấu cộng
Bước  07
dán miếng nhỏ thứ 2 so le lên phần đấu cộng
dán miếng nhỏ thứ 2 so le lên phần đấu cộng
Bước  08
cứ dán sole nhau với các mảnh còn lại
cứ dán sole nhau với các mảnh còn lại
Bước  09
dán phần nhụy vào giữa
dán phần nhụy vào giữa
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến