Chiếc ghế bằng nút áo. Độc đáo, mới lạ !

tác giả bongbong
Chiếc ghế  bằng nút áo. Độc đáo, mới lạ !

Nguyên liệu

• Dây kẽm màu

• Nút áo

• Hạt châu trang trí các loại

• Kiềm

• nguồn :craftsnob

Chiếc ghế  bằng nút áo. Độc đáo, mới lạ !

Các bước thực hiện

Bước  01
Quắn dây kẽm vào lỗ nút áo
Quắn dây kẽm vào lỗ nút áo
Bước  02
Xoay 1 vòng xung quanh
Xoay 1 vòng xung quanh
Bước  03
Xoay tiếp vòng nữa rồi bẻ cong dây kẽm để làm chân ghế
Xoay tiếp vòng nữa rồi bẻ cong dây kẽm để làm chân ghế
Bước  04
Đi ngang một đường rồi bẻ cong làm chân ghế thứ 2
Đi ngang một đường rồi bẻ cong làm chân ghế thứ 2
Bước  05
Lặp lại b3,b4 để có tổng cộng 4 chân ghế
Lặp lại b3,b4 để có tổng cộng 4 chân ghế
Bước  06
Lật ngược ghế lên rồi làm tiếp phần tựa ghế
Lật ngược ghế lên rồi làm tiếp phần tựa ghế
Bước  07
Trang trí thêm vài hạt châu nhựa
Trang trí thêm vài hạt châu nhựa
Bước  08
Móc phần dây kẽm thừa vào trong để dấu phần dây kẽm thừa
Móc phần dây kẽm thừa vào trong để dấu phần dây kẽm thừa
Bước  09
Thay đổi những nút áo và các kiẻu ghế khác nhé. Và sản phẩm của bạn sẽ xinh xinh như thế này nè
Thay đổi những nút áo  và  các kiẻu ghế khác nhé. Và sản phẩm của bạn sẽ xinh xinh như thế này nè
5 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến