Vòng tay tua tua

tác giả caphe
Vòng tay tua tua

Nguyên liệu

• Chỉ màu

• Kéo

• Khóa kẹp

• Khóa tròn

• Dây xích

• Giấy cứng

• nguồn : maizehutton

Vòng tay tua tua

Các bước thực hiện

Bước  01
Đặt sợi chỉ trên một tờ giấy cứng
Đặt sợi chỉ trên một tờ giấy cứng
Bước  02
Quắn chỉ khác làm nhiều vòng xung quanh giấy khoảng 13 lần
Quắn chỉ khác làm nhiều vòng xung quanh giấy khoảng 13 lần
Bước  03
Kéo sợi chỉ ban đầu lên trên rồi cột gút lại
Kéo sợi chỉ ban đầu lên trên rồi cột gút lại
Bước  04
Dùng kéo cắt dưới chỉ và bỏ ra khỏi giấy
Dùng kéo cắt dưới chỉ và bỏ ra khỏi giấy
Bước  05
Gắn móc khóa kẹp lên trên rồi dùng một sợi chỉ khác quắn quanh dưới khóa kẹp
Gắn móc khóa kẹp lên trên rồi dùng một sợi chỉ khác quắn quanh dưới khóa kẹp
Bước  06
Gắn thêm móc khóa tròn vào
Gắn thêm móc khóa tròn vào
Bước  07
Làm tương tự với chỉ màu khác, cuối cùng gắn vào sợi xích nữa là xong nhé
Làm tương tự  với chỉ màu khác, cuối cùng gắn vào sợi xích nữa là xong nhé
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến