Tập đan móc trái tim

tác giả lephung
Tập đan móc trái tim

Nguyên liệu

• Len màu

• Kim móc

• nguồn :howtocrochetaheart

Các bước thực hiện

Bước  01
Thắt nút, bạn nên quắn dây vào một que ngắn thì dễ thắt hơn .
Thắt nút, bạn nên quắn dây vào một que ngắn thì dễ thắt hơn .
Bước  02
Móc bốn mũi bính, quay vòng đâu tiên từ mũi bính cuối cùng.
Móc bốn mũi bính, quay vòng đâu tiên từ mũi bính cuối cùng.
Bước  03
Móc 3 Mũi móc kép đôi
Móc 3 Mũi  móc kép đôi
Bước  04
Kế tiếp móc 3 mũi móc kép đơn như trong hình
Kế tiếp móc 3 mũi móc kép đơn như trong hình
Bước  05
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi,  1 mũi bính
Bước  06
3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đôi
3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đôi
Bước  07
3 mũi bính
3 mũi bính
Bước  08
Mũi kết vào trung tâm trái tim. Vòng 1 hoàn thành
Mũi kết vào trung tâm trái tim. Vòng 1 hoàn thành
Bước  09
Sang vòng 2:Móc 3 mũi bính
Sang vòng 2:Móc 3 mũi bính
Bước  10
Từ mũi đơn/mũi kép đôi từ vòng trước. Móc mũi móc mũi đơn, móc kép đơn
Từ mũi đơn/mũi kép đôi từ vòng trước. Móc mũi móc mũi đơn, móc kép đơn
Bước  11
3 mũi kép đơn
3 mũi kép đơn
Bước  12
2 mũi móc kép đơn
2 mũi móc kép đơn
Bước  13
Mũi móc kép lặp lại 4 lần
Mũi móc kép lặp lại 4 lần
Bước  14
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính
Bước  15
1 mũi kép đơn , lặp lại 4 lần
1 mũi kép đơn , lặp lại 4 lần
Bước  16
2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn
2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn
Bước  17
1 mũi kép đơn và 1 mũi móc đơn
1 mũi kép đơn và 1 mũi móc đơn
Bước  18
3 mũi bính
3 mũi bính
Bước  19
Mũi kết vào trung tâm trái tim và hoàn thành
Mũi kết vào trung tâm trái tim và hoàn thành
4 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến