hướng dẫn làm dây chuyển tử đất sét nhật

tác giả annabui
hướng dẫn làm dây chuyển tử đất sét nhật

Nguyên liệu

• -Đất sét nhật

• -Dây xích ,khoen sắt

Các bước thực hiện

Bước  01
Bước  02
Bước  03
Bước  04
Bước  05
Bước  06
Bước  07
Bước  08
XEM THÊM TẠI TRANG
checkurl('http://www.handmade-9x.tk/','',50)
XEM THÊM TẠI TRANG
checkurl('http://www.handmade-9x.tk/','',50)
4 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến