Kết vòng cổ hạt gỗ

tác giả diephandmade
Kết vòng cổ hạt gỗ

Nguyên liệu

• 2 mét dây

• 100 hạt gỗ

• Kéo

• nguồn : checkurl('http://craftistasinspiration.wordpress.c om/2013/07/16/july-unwrapped-wooden-whimsy-part-1/ ?','',50)

• preview=true&preview_id=1010&preview_nonce=96e8a78 5e4

Các bước thực hiện

Bước  01
Xỏ 14 hạt gỗ vào giữa dây
Xỏ 14 hạt gỗ vào giữa dây
Bước  02
Xỏ dây qua hạt cuối cùng của dây rồi bắt đầu vòng lặp
Xỏ dây qua hạt cuối cùng của dây rồi bắt đầu vòng lặp
Bước  03
Kéo sợi dây và gút mạnh tay tạo thành một vòng tròn
Kéo sợi dây và gút mạnh tay tạo thành một vòng tròn
Bước  04
Xỏ 3 hạt gỗ vào mỗi bên trái và phải của sợi dây
Xỏ 3 hạt gỗ vào mỗi bên trái và phải của sợi dây
Bước  05
Kế tiếp xỏ 10 hạt gỗ vào sợi dây bên phải và giữ cho chúng rời ra 3 hạt gỗ trước
Kế tiếp xỏ 10 hạt gỗ vào sợi dây bên phải và giữ cho chúng rời ra 3 hạt gỗ trước
Bước  06
Lấy cuối sợi dây bên phải xỏ vào hạt cuối cùng của 10 hạt gỗ
Lấy cuối sợi dây bên phải xỏ vào hạt cuối cùng của 10 hạt gỗ
Bước  07
Rút mạnh 2 đầu dây lại
Rút mạnh 2 đầu dây lại
Bước  08
Lặp lại tương tự cho phía bên trái
Lặp lại tương tự cho phía bên trái
Bước  09
Tiếp tục xỏ 3 hạt vào mỗi bên trái phải của dây
Tiếp tục xỏ 3 hạt vào mỗi bên trái phải của dây
Bước  10
Sau đó xỏ tiếp 6 hạt vào dây bên phải, chú ý chừa khoảng cách giữa các hạt nhé
Sau đó xỏ tiếp 6 hạt vào dây bên phải, chú ý chừa khoảng cách giữa các hạt nhé
Bước  11
Tiếp tục xỏ dây vào hạt cuối cùng của 6 hạt đó nữa
Tiếp tục xỏ dây vào hạt cuối cùng của 6 hạt đó nữa
Bước  12
Làm tương tự cho bên trái còn lại
Làm tương tự cho bên trái còn lại
Bước  13
Cuối cùng thì xỏ tiếp 3 hạt gỗ vào 2 bên trái phải của dây
Cuối cùng thì xỏ tiếp 3 hạt gỗ vào 2 bên trái phải của dây
Bước  14
Cột gút dây lại để cho 2 bên hạt gỗ không bị bung ra
Cột gút dây lại để cho 2 bên hạt gỗ không bị bung ra
Bước  15
Vậy là bạn đã làm xong chiếc vòng cổ xinh rồi nhé
Vậy là bạn đã làm xong chiếc vòng cổ xinh rồi nhé
1 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến