Ví Nữ Handmade

bán tại webtuixach
Ví Nữ Handmade

Giới thiệu về sản phẩm

Ví Da Thật hàng handmade mỗi sp chỉ 1
Địa chỉ: 606/24/16 Đường 3/2, P.14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
(Hẻm đối diện ngã 3 Đường 3 Tháng 2 và Nguyễn Lâm Q10, Kế bên ngân hàng HDbank chi nhánh 3/2)
Thời gian làm việc: 9h00-21h
DĐ: 0902 543 014 Cường
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13130868_725902094217291_1905901947131928306_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13130924_725902057550628_2473835508384064431_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13130919_725902130883954_5410420381528714191_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13244026_732133436927490_5128934532185052129_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13243764_732133536927480_1110884854308364293_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13246447_732133566927477_3910177290590500017_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13217230_732133626927471_8483864780754196247_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13254940_732133730260794_2134473552217774463_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13227576_732133763594124_7037317533248343988_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13246308_732133800260787_1090481472905056037_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13227439_732133843594116_7566128149478322417_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13221315_732133890260778_1752834352638431745_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13217482_732133936927440_5688408332476989090_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13268328_732133986927435_449730878114728556_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13248421_732134103594090_134564448247208487_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13246239_732134160260751_5129313507409408232_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13248417_732134220260745_4623588201173082903_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13246177_732134293594071_5293783147784220859_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13244085_732134326927401_3551837705223936858_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13221189_732134380260729_5595391842096849539_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13235134_732134400260727_5246208555826240249_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13267997_732134503594050_5402689872948473362_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13221370_732134533594047_6064868606699219557_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13220605_732134610260706_550319205671708478_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13198512_732133206927513_2439734354489299892_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13248578_732133373594163_7446586607550600410_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13235671_732133326927501_286457025956594537_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13064734_732133280260839_1996660888119842136_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/13235166_732132996927534_1832759648971320119_o.jpg')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
Các Sản phẩm handmade được làm từ da bò thật . moi mau chỉ 1 duy nhất ..
 
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13244676_731511020323065_3075538720940307516_n.jpg?oh=febda72744a66bcee9a4b326f888fb08&oe=57DCF896')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13227170_731511270323040_8371060265907294438_n.jpg?oh=0029a773e372a30b3397580964c5e41e&oe=57E20D84')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13221564_731511323656368_5797274804833069297_n.jpg?oh=9b37353165bc8af7844ef2e0e1e939c8&oe=57E0CF0A')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
 
checkimg('https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240173_731511423656358_5263282038281992613_n.jpg?oh=a29e06e15a00e76df3571e33d67c9593&oe=57CFE713')
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
 
 
nhấp để thêm chú thích
 
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến