Làm mẫu chữ bằng hoa

Làm mẫu chữ bằng hoa

Nguyên liệu

• Hoa vải

• Sung bắn keo, keo

• Kéo

• Dao

• Mốp

Các bước thực hiện

Hoa vải lấy phần hoa, bỏ cành lá. Ta sẽ được một bịch như hình

Bước 01

Hoa vải lấy phần hoa, bỏ cành lá. Ta sẽ được một bịch như hình
Vẽ và cắt mốp theo chữ cái bạn chọn, bạn kẻ các ô vuông nhỏ bằng nhau trên chữ.

Bước 02

Vẽ và cắt mốp theo chữ cái bạn chọn, bạn kẻ các ô vuông nhỏ bằng nhau trên chữ.
Bắt đầu dùng sung bắn keo gắn các hoa theo ô làm chuẩn trước, sau đó gắn đầy các chỗ trống còn lại trên bề mặt chữ.

Bước 03

Bắt đầu dùng sung bắn keo gắn các hoa theo ô làm chuẩn trước, sau đó gắn đầy các chỗ trống còn lại trên bề mặt chữ.