Tự bọc vải xinh xinh cho móc quần áo nhà bạn

Tự bọc vải xinh xinh cho móc quần áo nhà bạn

Nguyên liệu

• Móc quần áo loại kẽm bọc nhựa (vì như vậy sẽ dễ uốn)

• Vải vintage hoặc vải thừa mà bạn không dùng nữa

• Bông nhồi

• Kéo , kim, chỉ và máy khâu

Các bước thực hiện

Đánh dấu 2 điểm trên cạnh đáy mắc áo, 2 điểm này chia ngang mắc làm 3 phần bằng nhau. Buộc kẽm nhỏ tại hai điểm đã dánh dấu cho hai dây thanh trên dưới của mắc áo khít lại nhau. Bạn đã có một phần khung cứng cho mắc bọc vải mới.

Bước 01

Đánh dấu 2 điểm trên cạnh đáy mắc áo, 2 điểm này chia ngang mắc làm 3 phần bằng nhau. Buộc kẽm nhỏ tại hai điểm đã dánh dấu cho hai dây thanh trên dưới của mắc áo khít lại nhau. Bạn đã có một phần khung cứng cho mắc bọc vải mới.
Căn ke mắc áo (đã bóp bẹp) lên vải gập đôi, đường căn ke rộng ra ngoài thành mắc chừng 2cm. Cắt theo hình để có được hai miếng vải bọc mắc áo.

Bước 02

Căn ke mắc áo (đã bóp bẹp) lên vải gập đôi, đường căn ke rộng ra ngoài thành mắc chừng 2cm. Cắt theo hình để có được hai miếng vải bọc mắc áo.
Úp hai mặt phải vải trùng khít nhau. Đánh dấu một đoạn 5cm – 7cm giữa trên mắc. May vòng quanh hai miếng vải bọc mắc này vào với nhau, chừa phần giữa trên mắc (đã đánh dấu) thì không may để còn lộn vải.

Bước 03

Úp hai mặt phải vải trùng khít nhau. Đánh dấu một đoạn 5cm – 7cm giữa trên mắc. May vòng quanh hai miếng vải bọc mắc này vào với nhau, chừa phần giữa trên mắc (đã đánh dấu) thì không may để còn lộn vải.
Luồn mắc áo (loại dây kẽm bọc vỏ nhựa) vào trong vải bọc mắc đã lộn phải. Bạn có thể phải uốn méo mắc áo, sau khi luồn được vào vải rồi bạn lại nắn lại dáng cho mắc cân đối phần khung bên trong. Nhồi bông vào khe hở phía trên, nhồi đều và căng rồi thì bạn khâu vắt kín phần khe hở lại, chúy ý luồn kim xung quanh phần khung mắc nhô lên.

Bước 04

Luồn mắc áo (loại dây kẽm bọc vỏ nhựa) vào trong vải bọc mắc đã lộn phải. Bạn có thể phải uốn méo mắc áo, sau khi luồn được vào vải rồi bạn lại nắn lại dáng cho mắc cân đối phần khung bên trong. Nhồi bông vào khe hở phía trên, nhồi đều và căng rồi thì bạn khâu vắt kín phần khe hở lại, chúy ý luồn kim xung quanh phần khung mắc nhô lên.
Thắt ruy băng hay đăng ten vào trên mắc và đính cúc hình hoa trang trí. Làm nhiều màu vải khác nhau để bọc những khung mắc khác.

Bước 05

Thắt ruy băng hay đăng ten vào trên mắc và đính cúc hình hoa trang trí. Làm nhiều màu vải khác nhau để bọc những khung mắc khác.