Làm gift card cực nhanh và dễ trong 5 phút

Làm gift card cực nhanh và dễ trong 5 phút

Nguyên liệu

• Kéo

• Keo sữa

• Bìa hoặc giấy cứng

• Dây cước hoặc dù loại nhỏ

• Kiềm bấm

• Màu acrytic

• Khuôn giấy nhiều hình

Các bước thực hiện

Bạn cắt tờ giấy A4 thành 4 tấm nhỏ

Bước 01

Bạn cắt tờ giấy A4 thành 4 tấm nhỏ
Cắt hai góc bên phải và bên trái của tấm giấy nhỏ

Bước 02

Cắt hai góc bên phải và bên trái của tấm giấy nhỏ
Dùng kiềm bấm một lỗ nhỏ

Bước 03

Dùng kiềm bấm một lỗ nhỏ
Lấy khuôn giấy và quét sơn lên tấm giấy nhỏ và chờ khô

Bước 04

Lấy khuôn giấy và quét sơn lên tấm giấy nhỏ và chờ khô
Cắt mỗi đoạn dây dài khoản 10cm buộc hai đầu lại

Bước 05

Cắt mỗi đoạn dây dài khoản 10cm buộc hai đầu lại
Luồn dây qua lỗ nhỏ đã bấm như trong hình 
Bạn đã nhanh chóng có cho mình một sản phẩm cực yêu rồi nhé

Bước 06

Luồn dây qua lỗ nhỏ đã bấm như trong hình
Bạn đã nhanh chóng có cho mình một sản phẩm cực yêu rồi nhé