Lãng mạn với nến

Lãng mạn với nến

Nguyên liệu

• Giấy gói quà

• Kéo

• Compa

• Nến

• nguồn :rebeccasdiy

Các bước thực hiện

Cắt giấy thành vòng tròn

Bước 01

Cắt giấy thành vòng tròn
Gấp đôi giấy lại

Bước 02

Gấp đôi giấy lại
Gấp đôi giấy lại theo chiều ngược lại

Bước 03

Gấp đôi giấy lại theo chiều ngược lại
Tiếp tục gấp đôi theo hình

Bước 04

Tiếp tục gấp đôi theo hình
Kẽ các đường xung quanh góc tròn

Bước 05

Kẽ các đường xung quanh góc tròn
Cắt bỏ phần đã kẽ

Bước 06

Cắt bỏ phần đã kẽ
Mình tiếp tục gập giấy như các b1 đến b4

Bước 07

Mình tiếp tục gập giấy như các b1 đến b4
Bẻ các góc một phần giấy như hướng dẫn rồi xếp lại

Bước 08

Bẻ các góc một phần giấy như hướng dẫn rồi xếp lại
Tiếp tục quay giấy khoảng 45 độ rồi gấp giấy lại

Bước 09

Tiếp tục quay giấy khoảng 45 độ rồi gấp giấy lại
Gấp các góc xung quanh mép giấy

Bước 10

Gấp các góc xung quanh mép giấy
Tiếp tục làm theo hướng dẫn

Bước 11

Tiếp tục làm theo hướng dẫn
Sau đó thì chỉ chỉnh sửa lại nữa là xong nhé

Bước 12

Sau đó thì chỉ chỉnh sửa lại nữa là xong nhé