Móc bông tai hình hoa

Móc bông tai hình hoa

Nguyên liệu

• Cây móc

• Một ít len

• Chuôi bông tai

• Keo dán sắt

• Một số thuật ngữ :

• (sc): mũi bính

• (cs) mũi đơn

• (hdc): 1/2 mũi móc kép

• (dc): mũi móc kép đơn

• nguồn :pearlsandscissors.

Các bước thực hiện

Vòng 1 :Móc  30 cs

Bước 01

Vòng 1 :Móc 30 cs
Vòng 2 :-	1 mũi sc-	1 hdc, 1dc, 1hdc vào mũi đơn kết thúc-	1 mũi sc vào mũi đơn kế tiếp lặp lại 5 lần như thế-	1 mũi hdc, 2 mũi dc, 1 hdc vào mũi đơn kế tiếp-	1 mũi bính vào mũi đơn kế tiếp lặp lại 5 lần. Kết thúc

Bước 02

Vòng 2 :- 1 mũi sc- 1 hdc, 1dc, 1hdc vào mũi đơn kết thúc- 1 mũi sc vào mũi đơn kế tiếp lặp lại 5 lần như thế- 1 mũi hdc, 2 mũi dc, 1 hdc vào mũi đơn kế tiếp- 1 mũi bính vào mũi đơn kế tiếp lặp lại 5 lần. Kết thúc
 Sau khi móc xong . Chúng ta cuộn tròn len lại thành hình hoa

Bước 03

Sau khi móc xong . Chúng ta cuộn tròn len lại thành hình hoa
Cho keo lên len

Bước 04

Cho keo lên len
Gắn chuôi bông tai vào nữa là xong

Bước 05

Gắn chuôi bông tai vào nữa là xong