5 phút để có một dây chuyền đá nữ tính

5 phút để có một dây chuyền đá nữ tính

Nguyên liệu

• 3 hạt cườm lớn

• 18cm dây kim loại nhỏ

• 43cm dây chuyền (dây xích)

5 phút để có một dây chuyền đá nữ tính

Các bước thực hiện

Đầu tiên, xỏ 3 hạt cườm qua từ 2,5cm – 5cm dây và uốn cong dây thành hình tròn.

Bước 01

Đầu tiên, xỏ 3 hạt cườm qua từ 2,5cm – 5cm dây và uốn cong dây thành hình tròn.

Quấn đầu dây ngắn nửa vòng qua đầu dây dài để đảm bảo độ chắc chắn cho mặt dây, để chừa lại đầu dây ngắn 4cm.

Bước 02

Quấn đầu dây ngắn nửa vòng qua đầu dây dài để đảm bảo độ chắc chắn cho mặt dây, để chừa lại đầu dây ngắn 4cm.
Bước tiếp theo là quấn đầu dây dài hơn quanh các hạt cườm theo thứ tự quấn vòng lên trên một hạt và quấn xuống dưới một hạt.

Bước 03

Bước tiếp theo là quấn đầu dây dài hơn quanh các hạt cườm theo thứ tự quấn vòng lên trên một hạt và quấn xuống dưới một hạt.
Bước tiếp theo là quấn đầu dây dài hơn quanh các hạt cườm theo thứ tự quấn vòng lên trên một hạt và quấn xuống dưới một hạt.

Bước 04

Bước tiếp theo là quấn đầu dây dài hơn quanh các hạt cườm theo thứ tự quấn vòng lên trên một hạt và quấn xuống dưới một hạt.
Đoạn còn lại của đầu dây dài bạn bẻ cong để tạo thành một cái móc. Quấn đầu dây ngắn xung quanh cái móc đó. Cuối cùng bạn chỉ cần móc mặt đá với dây chuyền và khóa vào nhau là xong thôi.

Bước 05

Đoạn còn lại của đầu dây dài bạn bẻ cong để tạo thành một cái móc. Quấn đầu dây ngắn xung quanh cái móc đó. Cuối cùng bạn chỉ cần móc mặt đá với dây chuyền và khóa vào nhau là xong thôi.