Làm quả cầu giấy 3D bằng giấy cực đẹp

Làm quả cầu giấy 3D bằng giấy cực đẹp

Nguyên liệu

• Giấy

• Kéo

• Keo

• Dây dù

• Mô hình giấy ( Bạn có thể tải ở đây với ba kích cỡ khác nhau)

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?ce89cqh9v gay681','',50)

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?96972uvlf 8lq8mj','',50)

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?wb32qdy6c w08fw4','',50)

Các bước thực hiện

Bạn tải mô hình giấy, căt theo mẫu. Sau đó đục một lỗ nhỏ ở một bìa giấy, cho dây dù qua và dính lại bằng băn keo như trong hình

Bước 01

Bạn tải mô hình giấy, căt theo mẫu. Sau đó đục một lỗ nhỏ ở một bìa giấy, cho dây dù qua và dính lại bằng băn keo như trong hình
Kết nối các cánh hoa lại với nhau qua các khe hở.

Bước 02

Kết nối các cánh hoa lại với nhau qua các khe hở.
Để làm nhanh hơn bạn có thể làm theo chiều của cực bắc, lấy một cánh hoa làm tâm và sau đó

Bước 03

Để làm nhanh hơn bạn có thể làm theo chiều của cực bắc, lấy một cánh hoa làm tâm và sau đó
Thêm các cánh hoa xung quanh và kết thúc bằng một miếng hoa ở cực nam.Cuối cùng bạn sẽ có được một sản phẩm ưng ý như vậy

Bước 04

Thêm các cánh hoa xung quanh và kết thúc bằng một miếng hoa ở cực nam.Cuối cùng bạn sẽ có được một sản phẩm ưng ý như vậy