Gà bông nhỏ xinh giữ lời nhắc nhở cho bạn

Gà bông nhỏ xinh giữ lời nhắc nhở cho bạn

Nguyên liệu

• - Vải dạ màu kem, đỏ, cam

• - 2 hạt cườm đen nhỏ

• - Bông nhồi

• - Đế lò xo

• - Kéo, kim khâu, chỉ màu

Các bước thực hiện

- Cắt vải dạ màu kem làm 1 tấm thân trước, 2 tấm thân sau, 1 tấm đuôi, 2 tấm cánh. Cắt vải màu đỏ làm mào gà, màu cam làm mỏ gà.

Bước 01

- Cắt vải dạ màu kem làm 1 tấm thân trước, 2 tấm thân sau, 1 tấm đuôi, 2 tấm cánh. Cắt vải màu đỏ làm mào gà, màu cam làm mỏ gà.
- Khâu 2 hạt cườm nhỏ màu đen trên tấm thân trước làm đôi mắt, khâu tấm màu cam làm mỏ gà xinh yêu, thêm chút má hồng hai bên.

Bước 02

- Khâu 2 hạt cườm nhỏ màu đen trên tấm thân trước làm đôi mắt, khâu tấm màu cam làm mỏ gà xinh yêu, thêm chút má hồng hai bên.
- Lấy 2 tấm thân sau khâu với nhau, đặt tấm đuôi ở giữa 2 tấm thân rồi khâu kín lại.

Bước 03

- Lấy 2 tấm thân sau khâu với nhau, đặt tấm đuôi ở giữa 2 tấm thân rồi khâu kín lại.
- Dùng kẹp bấm giữ thân trước, thân sau, đôi cánh và mào gà với nhau, sau đó khâu đường viền cố định lại.

Bước 04

- Dùng kẹp bấm giữ thân trước, thân sau, đôi cánh và mào gà với nhau, sau đó khâu đường viền cố định lại.
- Nhồi bông vào bên trong thân gà, cắt vải màu kem thành hình tròn nhỏ rồi khâu kín bên dưới.

Bước 05

- Nhồi bông vào bên trong thân gà, cắt vải màu kem thành hình tròn nhỏ rồi khâu kín bên dưới.
- Dùng dùi nhọn đâm 1 lỗ nhỏ bên dưới, cắt thành 1 hình tròn nhỏ rồi dùi lỗ đặt trên lò xo. Cuối cùng, bạn dán chú gà bông lên trên là hoàn thành rồi.

Bước 06

- Dùng dùi nhọn đâm 1 lỗ nhỏ bên dưới, cắt thành 1 hình tròn nhỏ rồi dùi lỗ đặt trên lò xo. Cuối cùng, bạn dán chú gà bông lên trên là hoàn thành rồi.