Hướng dẫn làm dây trang trí party phần 2

Hướng dẫn làm dây trang trí party phần 2

Nguyên liệu

• Kéo

• Ghim bấm

• Giấy nến

Hướng dẫn làm dây trang trí party phần 2

Các bước thực hiện

Bạn trả số lượng giấy cần làm ra và gấp đôi tờ giấy lại

Bước 01

Bạn trả số lượng giấy cần làm ra và gấp đôi tờ giấy lại
Lây ghim bấm, bấm ghim giữ phần đầu trên

Bước 02

Lây ghim bấm, bấm ghim giữ phần đầu trên
Lấy kéo cắt phần thừa của giấy

Bước 03

Lấy kéo cắt phần thừa của giấy
Bắt đầu cắt phần mép giấy, không cắt hết mà trừ lại một chút, cuối cùng là làm nhăn mặt giấy

Bước 04

Bắt đầu cắt phần mép giấy, không cắt hết mà trừ lại một chút, cuối cùng là làm nhăn mặt giấy
Chỉnh hướng giấy theo cách bạn muốn

Bước 05

Chỉnh hướng giấy theo cách bạn muốn