Làm hộp quà nhỏ từ hộp diêm

Làm hộp quà nhỏ từ hộp diêm

Nguyên liệu

• Hộp diêm nhỏ

• Giấy bìa nhỏ

• Giấy màu hoặc giấy gói quà

• Kéo

• Kéo sữa, hoặc băng dính

• Dây ruy băng nhỏ

Làm hộp quà nhỏ từ hộp diêm

Các bước thực hiện

Bóc lớp vỏ ngoài của hộp diêm, sau đó cắt giấy màu vừa đủ với kích thước của hộp

Bước 01

Bóc lớp vỏ ngoài của hộp diêm, sau đó cắt giấy màu vừa đủ với kích thước của hộp
Bạn gói hộp quà

Bước 02

Bạn gói hộp quà
Lấy dây ruy băng bạn thích bọc theo gói quà

Bước 03

Lấy dây ruy băng bạn thích bọc theo gói quà