Làm móc treo cho ngày party

Làm móc treo cho ngày party

Nguyên liệu

• Giấy thẻ ( hoặc giấy bìa cứng loại mỏng)

• Kéo

• Đồ bấm giấy

• Kim và len

Các bước thực hiện

Bạn lấy thẻ giấy và kéo ra

Bước 01

Bạn lấy thẻ giấy và kéo ra
Cắt dọc thẻ giấy tạo thành một nửa như hình

Bước 02

Cắt dọc thẻ giấy tạo thành một nửa như hình
Tiếp tục cắt mỗi thẻ bạn cắt một nửa

Bước 03

Tiếp tục cắt mỗi thẻ bạn cắt một nửa
Ở phần đế bạn cắt một phần nhỏ hình tam giác

Bước 04

Ở phần đế bạn cắt một phần nhỏ hình tam giác
Dùng kim chỉ khâu khâu các thẻ giấy đã làm xong
Sauk hi khâu xong bạn có thể treo lên được rồi

Bước 05

Dùng kim chỉ khâu khâu các thẻ giấy đã làm xong
Sauk hi khâu xong bạn có thể treo lên được rồi