Làm khăn trải bàn theo cá tính riêng của bạn

Làm khăn trải bàn theo cá tính riêng của bạn

Nguyên liệu

• Màu vẽ ( màu acrytic)

• Cọ vẽ

• Giấy hoặc Vải thô màu xám nâu

Các bước thực hiện

Bạn đổ màu và pha màu mình yêu thích

Bước 01

Bạn đổ màu và pha màu mình yêu thích
Vẽ hình họa bạn thích lên

Bước 02

Vẽ hình họa bạn thích lên
Chờ màu khô và sử dụng thôi

Bước 03

Chờ màu khô và sử dụng thôi