Làm đồ trang trí cây thông từ vải nỉ

Làm đồ trang trí cây thông từ vải nỉ

Nguyên liệu

• Vải nỉ

• Kim chỉ

• Kéo răng cưa và kéo thẳng

• Kim giữa chỗ

• Bông gòn

• Mô hình (bạn có thể tải ở đây)

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?35vd5i2yj vfr921','',50)

Các bước thực hiện

Tải và cắt mô hình, sau đó vẽ lên vải nỉ

Bước 01

Tải và cắt mô hình, sau đó vẽ lên vải nỉ
Dùng kéo răng cửa để cắt

Bước 02

Dùng kéo răng cửa để cắt
Dùng kim giữa chỗ đính trên tấm vải

Bước 03

Dùng kim giữa chỗ đính trên tấm vải
Khâu chỉ dày để tạo các điểm nhấn trên bề mặt của cây thông

Bước 04

Khâu chỉ dày để tạo các điểm nhấn trên bề mặt của cây thông
Khâu dày từng cục một nhỏ

Bước 05

Khâu dày từng cục một nhỏ
Băt đầu khâu viền cây thông

Bước 06

Băt đầu khâu viền cây thông
Khâu toàn thân nhưng trừ phần gốc lại

Bước 07

Khâu toàn thân nhưng trừ phần gốc lại
Nhét bông gòn vào và khâu phần gốc lại 
Tương tự với các mẫu khác bạn cũng làm y hệt như vậy

Bước 08

Nhét bông gòn vào và khâu phần gốc lại
Tương tự với các mẫu khác bạn cũng làm y hệt như vậy