Làm cây thông từ kim băng

Làm cây thông từ kim băng

Nguyên liệu

• Kim băng

• Kẽm, hạt gỗ nhiều màu

Các bước thực hiện

Dùng kẽm xỏ qua phần đuôi của 6 cây kim băng. Sau đó cột chặt và cắt bỏ phần dây kẽm dư

Bước 01

Dùng kẽm xỏ qua phần đuôi của 6 cây kim băng. Sau đó cột chặt và cắt bỏ phần dây kẽm dư
Xỏ xen kẽ các hạt gỗ màu sắc vào kim băng như hình bên.

Bước 02

Xỏ xen kẽ các hạt gỗ màu sắc vào kim băng như hình bên.
Thực hiện tương tự như trên đối với cả 6 cây kim băng.

Bước 03

Thực hiện tương tự như trên đối với cả 6 cây kim băng.
Dùng dây kẽm xỏ vào đầu kim băng thứ nhất, sau đó cột chặt để cố đinh phần đầu dây.

Bước 04

Dùng dây kẽm xỏ vào đầu kim băng thứ nhất, sau đó cột chặt để cố đinh phần đầu dây.
Tiếp đến xỏ hạt gỗ nâu vao, rồi tiếp tục luồn dây kẽm qua phần đâu kim băng thứ 2. Tiếp tục như thế cho đến kim băng cuối cùng.

Bước 05

Tiếp đến xỏ hạt gỗ nâu vao, rồi tiếp tục luồn dây kẽm qua phần đâu kim băng thứ 2. Tiếp tục như thế cho đến kim băng cuối cùng.
Bẻ cong dây kẽm và cột chặt để cố định

Bước 06

Bẻ cong dây kẽm và cột chặt để cố định
Gắn thêm 1 chiếc nơ lên đầu để hoàn thành cây thông của chúng ta thôi nào!

Bước 07

Gắn thêm 1 chiếc nơ lên đầu để hoàn thành cây thông của chúng ta thôi nào!