Ba bước đơn giản để làm lót ly mới

Ba bước đơn giản để làm lót ly mới

Nguyên liệu

• Lót ly gỗ

• Băng keo trắng

• Cọ vẽ

• Màu vẽ hoặc acrytic

Ba bước đơn giản để làm lót ly mới

Các bước thực hiện

Bạn dùng băng keo trắng dán lên một nữa miếng lót ly gỗ

Bước 01

Bạn dùng băng keo trắng dán lên một nữa miếng lót ly gỗ
Bạn dùng màu vẽ tô lên phần còn lại chưa được dán băng keo lên, tô màu mà bạn yêu thích

Bước 02

Bạn dùng màu vẽ tô lên phần còn lại chưa được dán băng keo lên, tô màu mà bạn yêu thích
Bạn bóc lớp băng keo còn lại kia ra và phơi khô

Bước 03

Bạn bóc lớp băng keo còn lại kia ra và phơi khô