Làm đồ để nến từ kẹp gỗ

Làm đồ để nến từ kẹp gỗ

Nguyên liệu

• Kẹp gỗ

• Dây cói

• Súng bắn keo

• Khung tròn

• Nến

Làm đồ để nến từ kẹp gỗ

Các bước thực hiện

Bạn kẹp đồ nến vào khung tròn đồng thời dùng súng bắn keo để dính chúng lại với nhau

Bước 01

Bạn kẹp đồ nến vào khung tròn đồng thời dùng súng bắn keo để dính chúng lại với nhau
Bạn dùng súng bắn keo dính thêm phần ngoài

Bước 02

Bạn dùng súng bắn keo dính thêm phần ngoài
Lần lượt làm như vậy để phủ toàn bộ mặt khung tròn

Bước 03

Lần lượt làm như vậy để phủ toàn bộ mặt khung tròn
Cắt một đoạn dây cói vừa đủ quấn quanh để các móc gỗ không bị ngã.
Cuối cùng chờ khô, bỏ nến vào và thắp sáng lên

Bước 04

Cắt một đoạn dây cói vừa đủ quấn quanh để các móc gỗ không bị ngã.
Cuối cùng chờ khô, bỏ nến vào và thắp sáng lên