Làm ghế ngồi độc đáo từ dây lưng

Làm ghế ngồi độc đáo từ dây lưng

Nguyên liệu

• Khung ghế ngồi

• Dây lưng ( nhiều dây)

• Búa và đinh

• Sơn

Các bước thực hiện

Bạn lau sạch khung ghế và sơn chúng lại theo màu  yêu thích của bạn

Bước 01

Bạn lau sạch khung ghế và sơn chúng lại theo màu yêu thích của bạn
Lần lượt bạn đóng các đoạn dây lưng phủ kín bề mặt ghế theo chiều ngang

Bước 02

Lần lượt bạn đóng các đoạn dây lưng phủ kín bề mặt ghế theo chiều ngang
Tiếp tục đóng các đoạn dây lưng theo chiều dọc có đan xen với các dây chiều ngang như hình
Cuối cùng bạn sẽ có được sản phẩm như trên

Bước 03

Tiếp tục đóng các đoạn dây lưng theo chiều dọc có đan xen với các dây chiều ngang như hình
Cuối cùng bạn sẽ có được sản phẩm như trên