Làm quả châu trang trí cây thông Noel

Làm quả châu trang trí cây thông Noel

Nguyên liệu

• Xốp hình cầu

• Dây cói giấy

• Chỉ

• Hạt gỗ màu

• Súng bắn keo, keo sữa, nút nhựa

Làm quả châu trang trí cây thông Noel

Các bước thực hiện

Dùng súng bắn keo dán đầu dây cói vào quả cầu

Bước 01

Dùng súng bắn keo dán đầu dây cói vào quả cầu
Quấn dây cói kín hết quả cầu, trong khi quấn nên quét keo sữa để cố định dây

Bước 02

Quấn dây cói kín hết quả cầu, trong khi quấn nên quét keo sữa để cố định dây
Cắt một đoạn chỉ để làm dây treo quả cầu

Bước 03

Cắt một đoạn chỉ để làm dây treo quả cầu
Luồn đoạn chị vào nút và cột gút lại

Bước 04

Luồn đoạn chị vào nút và cột gút lại
Dùng súng bắn keo dán nút lên đỉnh quả cầu

Bước 05

Dùng súng bắn keo dán nút lên đỉnh quả cầu