Giá để ảnh cực lạ và đơn giản

Giá để ảnh cực lạ và đơn giản

Nguyên liệu

• Kiềm

• Dây thép màu dẻo

• Một bức ảnh

Các bước thực hiện

Dùng kiềm bẻ cong một điểm trên thép

Bước 01

Dùng kiềm bẻ cong một điểm trên thép
Lần lượt quấn tròn như hình

Bước 02

Lần lượt quấn tròn như hình
Luồng một đầu dây vào phần giữa đoạn vừa quấn như hình

Bước 03

Luồng một đầu dây vào phần giữa đoạn vừa quấn như hình
Luồng và bẻ cong phần đấy sát với phẩn ô ở giữa

Bước 04

Luồng và bẻ cong phần đấy sát với phẩn ô ở giữa
Phần đầu bẻ cong lại như hình

Bước 05

Phần đầu bẻ cong lại như hình
Phần còn lại làm tương tự

Bước 06

Phần còn lại làm tương tự
Phần dây thép thừa còn lại bạn bẻ dựng lên như trong hình

Bước 07

Phần dây thép thừa còn lại bạn bẻ dựng lên như trong hình
Cho ảnh vào và ép sát phần dây thừa gần lại để giữ ảnh.
Xong rồi nhé

Bước 08

Cho ảnh vào và ép sát phần dây thừa gần lại để giữ ảnh.
Xong rồi nhé