Nhuộm bình hoa cực nhanh cho bạn

Nhuộm bình hoa cực nhanh cho bạn

Nguyên liệu

• Bình thủy tinh

• Màu nước (màu mà bạn thích nhá)

Nhuộm bình hoa cực nhanh cho bạn

Các bước thực hiện

Đổ màu vào bình (nếu màu bạn đặc quá thì nhớ pha xong rồi đổ nhé)

Bước 01

Đổ màu vào bình (nếu màu bạn đặc quá thì nhớ pha xong rồi đổ nhé)
Lắc đều để màu tràn trải đều ra bình nhé

Bước 02

Lắc đều để màu tràn trải đều ra bình nhé
Phơi bình ngoài nắng để chờ màu khô 
Cuối cùng bạn đã có một chiếc bình hoa màu mà bạn thích

Bước 03

Phơi bình ngoài nắng để chờ màu khô
Cuối cùng bạn đã có một chiếc bình hoa màu mà bạn thích