Làm thiệp nổi nhanh chóng

Làm thiệp nổi nhanh chóng

Nguyên liệu

• Thiệp cần làm

• Khuôn dập hoạt hình (mẫu hình mà bạn chọn)

• Băng dính hai mặt

• Kéo

Làm thiệp nổi nhanh chóng

Các bước thực hiện

Bạn in mẫu hình bạn cần dán ra giấy

Bước 01

Bạn in mẫu hình bạn cần dán ra giấy
Dùng mẫu dập khuôn, dập theo hình

Bước 02

Dùng mẫu dập khuôn, dập theo hình
Sử dụng băng dính hai mặt để dán lên mẫu dập khuôn đã có và dán lên thiệp 
Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có được một tấm thiệp cực kì lạ mắt và dễ thương

Bước 03

Sử dụng băng dính hai mặt để dán lên mẫu dập khuôn đã có và dán lên thiệp
Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có được một tấm thiệp cực kì lạ mắt và dễ thương