Làm thảm trải nhà cực đơn giản

Làm thảm trải nhà cực đơn giản

Nguyên liệu

• Thảm nhà cũ

• Sơn

• Băng dính khổ lớn

Các bước thực hiện

Trải thảm ra và dùng băn dính, dính từng đoạn nhỏ như trong hình

Bước 01

Trải thảm ra và dùng băn dính, dính từng đoạn nhỏ như trong hình
Dùng sơn quét lên những khoảng trắng không có băng dính và phơi khô.
Cuối cùng bạn có thể sự dụng chúng cực nhanh chóng

Bước 02

Dùng sơn quét lên những khoảng trắng không có băng dính và phơi khô.
Cuối cùng bạn có thể sự dụng chúng cực nhanh chóng