Làm phong bì

Làm phong bì

Nguyên liệu

• Giấy cứng màu

• Keo, kéo, thước, bút chì

Làm phong bì

Các bước thực hiện

Vẽ hình như trong ảnh lên giấy

Bước 01

Vẽ hình như trong ảnh lên giấy
Cắt theo các đường đã vẽ

Bước 02

Cắt theo các đường đã vẽ
Gấp nếp theo các đường kẻ

Bước 03

Gấp nếp theo các đường kẻ
Dán 1 cạnh bên với cạnh đáy

Bước 04

Dán 1 cạnh bên với cạnh đáy
Dán tiếp cạnh còn lại

Bước 05

Dán tiếp cạnh còn lại