Khung hình bảy màu cực đẹp dành cho bạn

Khung hình bảy màu cực đẹp dành cho bạn

Nguyên liệu

• Chỉ màu

• Tấm gỗ ván ép

• Sơn trắng

• Đinh nhỏ

• Súng bắn keo

Các bước thực hiện

Bạn in và cắt mẫu chữ bạn muốn làm ra giấy

Bước 01

Bạn in và cắt mẫu chữ bạn muốn làm ra giấy
Đặt chữ lên chính giữa tấm gỗ, tiếp theo là cắt tấm gỗ với kích thước phù hợp với phông chữ

Bước 02

Đặt chữ lên chính giữa tấm gỗ, tiếp theo là cắt tấm gỗ với kích thước phù hợp với phông chữ
Sơn màu trắng lên tấm gỗ của bạn

Bước 03

Sơn màu trắng lên tấm gỗ của bạn
Đặt tấm hình lên tấm ván và ghim lại bằng đinh theo viền chữ, sau khi ghim lại được rồi bạn nhẹ nhàng bóc dòng chữ ra

Bước 04

Đặt tấm hình lên tấm ván và ghim lại bằng đinh theo viền chữ, sau khi ghim lại được rồi bạn nhẹ nhàng bóc dòng chữ ra
Móc chỉ vào đinh và bắt đầu quấn theo đường zig-zang, bạn phối màu các loại chỉ để có được một một bức tranh 7 sắc cầu vòng

Bước 05

Móc chỉ vào đinh và bắt đầu quấn theo đường zig-zang, bạn phối màu các loại chỉ để có được một một bức tranh 7 sắc cầu vòng
Sau khi đã hoàn thành bạn dùng băn keo dán xung quanh viền bức tranh

Bước 06

Sau khi đã hoàn thành bạn dùng băn keo dán xung quanh viền bức tranh