Thu nhỏ thế giới hoang dã vào phòng bạn

Thu nhỏ thế giới hoang dã vào phòng bạn

Nguyên liệu

• Bình thủy tinh

• Đất

• Rong rêu

• Mô hình nấm, cây và thú

• Đá sỏi loại nhỏ

Thu nhỏ thế giới hoang dã vào phòng bạn

Các bước thực hiện

Bạn bỏ đất vào bình và lọc rong rêu ra để xếp vào bình

Bước 01

Bạn bỏ đất vào bình và lọc rong rêu ra để xếp vào bình
Sau khi bỏ đất và rong rêu vào bình bạn lần lượt cho sỏi đá.

Bước 02

Sau khi bỏ đất và rong rêu vào bình bạn lần lượt cho sỏi đá.
Nếu không có mô hình nấm thì các bạn có thể dùng đất sét nhật để nặn ra chúng và trang trí như hình

Bước 03

Nếu không có mô hình nấm thì các bạn có thể dùng đất sét nhật để nặn ra chúng và trang trí như hình
Sắp xếp tất cả mô hình vào trong bình bạn sẽ có ngay một thế giới hoang dã thu nhỏ

Bước 04

Sắp xếp tất cả mô hình vào trong bình bạn sẽ có ngay một thế giới hoang dã thu nhỏ