làm vòng tay từ dây xích (1)

làm vòng tay từ dây xích (1)

Nguyên liệu

• Dây xích

• Khoen tròn

• Khóa càng cua

• Kềm

làm vòng tay từ dây xích (1)

Các bước thực hiện

Cắt 2 đoạn xích dài 4cm và 4 đoạn dài 6cm

Bước 01

Cắt 2 đoạn xích dài 4cm và 4 đoạn dài 6cm
Dùng khoen tròn móc 4 đoạn xích 6cm vào với nhau

Bước 02

Dùng khoen tròn móc 4 đoạn xích 6cm vào với nhau
Gắn tiếp một đoạn xích 4cm vào khoen tròn

Bước 03

Gắn tiếp một đoạn xích 4cm vào khoen tròn
Làm tương tự với đầu dây còn lại

Bước 04

Làm tương tự với đầu dây còn lại
Móc khoen tròn vào một đầu dây

Bước 05

Móc khoen tròn vào một đầu dây
Dùng khoen tròn gắn khóa càng cua vào đầu còn lại

Bước 06

Dùng khoen tròn gắn khóa càng cua vào đầu còn lại