Thay đổi giao diện mới cho áo vets của bạn

Thay đổi giao diện mới cho áo vets của bạn

Nguyên liệu

• Áo vets của bạn

• Kim chỉ

• Phụ kiện đính kèm

• Nút áo vintage

Thay đổi giao diện mới cho áo vets của bạn

Các bước thực hiện

Cắt hai ống tay của áo vets, gấp và khâu phần vải thừa còn lại như hình

Bước 01

Cắt hai ống tay của áo vets, gấp và khâu phần vải thừa còn lại như hình
Cắt và tháo bỏ các nút áo cũ và thay vào đó là các nút áo mới như hình

Bước 02

Cắt và tháo bỏ các nút áo cũ và thay vào đó là các nút áo mới như hình
Đính kèm các phụ kiện bạn có lên áo 
	Vài bước đơn giản áo vest của bạn đã có giao diện mới rồi nhé

Bước 03

Đính kèm các phụ kiện bạn có lên áo
Vài bước đơn giản áo vest của bạn đã có giao diện mới rồi nhé