Làm lót ly từ nút chai sâm banh

Làm lót ly từ nút chai sâm banh

Nguyên liệu

• 8 nút chai sâm banh

• Súng bắn keo

Làm lót ly từ nút chai sâm banh

Các bước thực hiện

Bạn cần 8 nút sâm banh có kích thước bằng  nhau

Bước 01

Bạn cần 8 nút sâm banh có kích thước bằng nhau
Xếp theo như hình và dùng súng bắn keo gắn kết chúng lại với nhau 
Chờ khô và bạn đem ra sử dụng được ngay

Bước 02

Xếp theo như hình và dùng súng bắn keo gắn kết chúng lại với nhau
Chờ khô và bạn đem ra sử dụng được ngay