Làm giá để đồ từ lá thông nhựa

Làm giá để đồ từ lá thông nhựa

Nguyên liệu

• Lá thông nhựa

• Keo sữa

• Bóng bay

• Cọ vẽ

Các bước thực hiện

Bạn thổi bong bóng lên sau đó bôi keo sữa lên

Bước 01

Bạn thổi bong bóng lên sau đó bôi keo sữa lên
Lần lượt bôi keo sữa kèm lá thông nhựa lên

Bước 02

Lần lượt bôi keo sữa kèm lá thông nhựa lên
Sau khi dán lá thông nhựa lên phủ kín bề mặt bong bóng, bạn quét thêm một lớp keo sữa bề ngoài nữa . Chờ khô và lấy ra dùng được

Bước 03

Sau khi dán lá thông nhựa lên phủ kín bề mặt bong bóng, bạn quét thêm một lớp keo sữa bề ngoài nữa . Chờ khô và lấy ra dùng được