Làm bảng tên cưới cực đẹp

Làm bảng tên cưới cực đẹp

Nguyên liệu

• Kéo

• Chỉ màu

• Đinh ghim

• Khung hình

• Băng dính

Làm bảng tên cưới cực đẹp

Các bước thực hiện

Bạn in và cắt mẫu chữ bạn muốn làm ra giấy

Bước 01

Bạn in và cắt mẫu chữ bạn muốn làm ra giấy
Đặt dòng chữ lên tấm ván và ghim lại bằng đinh theo viền chữ

Bước 02

Đặt dòng chữ lên tấm ván và ghim lại bằng đinh theo viền chữ
Sau khi ghim lại được rồi bạn nhẹ nhàng bóc dòng chữ ra .

Bước 03

Sau khi ghim lại được rồi bạn nhẹ nhàng bóc dòng chữ ra .
Quấn chỉ vào đinh và bắt đầu quấn cho đến hết kiểu chữ

Bước 04

Quấn chỉ vào đinh và bắt đầu quấn cho đến hết kiểu chữ