Làm bóng đèn vintage dễ thương từ vải ren

Làm bóng đèn vintage dễ thương từ vải ren

Nguyên liệu

• Vải ren

• Bóng bay

• Keo sữa

Các bước thực hiện

Thổi bóng bay lên

Bước 01

Thổi bóng bay lên
Trải vải ren hoặc cắt một đoạn nhỏ để dùng

Bước 02

Trải vải ren hoặc cắt một đoạn nhỏ để dùng
Bôi thật nhiều keo sữa vào

Bước 03

Bôi thật nhiều keo sữa vào
Buộc và bọc vải ren xung quanh bóng bay

Bước 04

Buộc và bọc vải ren xung quanh bóng bay
Để qua đêm và chọc thủng bóng bay là bạn đã hoàn thành

Bước 05

Để qua đêm và chọc thủng bóng bay là bạn đã hoàn thành