Làm vòng dây chuyền chữ LOVE cực đẹp

Làm vòng dây chuyền chữ LOVE cực đẹp

Nguyên liệu

• Dây kim loại

• Kéo và chỉ

• Sơn móng tay

• Kiềm

• Thước

• Khoen vòng

Làm vòng dây chuyền chữ LOVE cực đẹp

Các bước thực hiện

. Cắt một đoạn dây dài 10cm, dùng kiềm mũi tròn bẻ cong đầu dây

Bước 01

. Cắt một đoạn dây dài 10cm, dùng kiềm mũi tròn bẻ cong đầu dây
Buộc đoạn chỉ vào đầu tròn vừa bẻ, thắt hai đến ba lần để đảm bảo chỉ được buộc chặt

Bước 02

Buộc đoạn chỉ vào đầu tròn vừa bẻ, thắt hai đến ba lần để đảm bảo chỉ được buộc chặt
Bắt đầu dùng chỉ quấn xung quanh đoạn dây kim loại

Bước 03

Bắt đầu dùng chỉ quấn xung quanh đoạn dây kim loại
Tiếp tục quấn cho đến hết đoạn dây.

Bước 04

Tiếp tục quấn cho đến hết đoạn dây.
Quấn đi quấn lại hai đến ba lớp

Bước 05

Quấn đi quấn lại hai đến ba lớp
.  Sauk hi cắt các đoạn dây thừa bạn dùng kiềm bẻ cong một hình tròn còn lại như trên hình

Bước 06

. Sauk hi cắt các đoạn dây thừa bạn dùng kiềm bẻ cong một hình tròn còn lại như trên hình
Dùng sơm móng tay tẩm lên dây trên và chờ khô, sau đó cắt các đoạn dây thừa.

Bước 07

Dùng sơm móng tay tẩm lên dây trên và chờ khô, sau đó cắt các đoạn dây thừa.
Bạn tiếp tục dùng sơn móng tay để tẩm lên đoạn dây và chờ khô

Bước 08

Bạn tiếp tục dùng sơn móng tay để tẩm lên đoạn dây và chờ khô
Dùng kiềm bẻ cong sợi dây hình chữ L ở đầu dây bên phải , còn đầu dây bên phải xoắn lại như hình

Bước 09

Dùng kiềm bẻ cong sợi dây hình chữ L ở đầu dây bên phải , còn đầu dây bên phải xoắn lại như hình
Với chữ O bạn dùng sợi dây, bạn quấn dây xung quanh nắp chai hoặc đế của chai sơn móng

Bước 10

Với chữ O bạn dùng sợi dây, bạn quấn dây xung quanh nắp chai hoặc đế của chai sơn móng
Sau khi làm chữ O xong rồi bạn có thể tiếp tục như vậy với chữ V nhé.

Bước 11

Sau khi làm chữ O xong rồi bạn có thể tiếp tục như vậy với chữ V nhé.
. Sau khi bẻ chữ V bạn sẽ được sản phẩm như hình nhé

Bước 12

. Sau khi bẻ chữ V bạn sẽ được sản phẩm như hình nhé
Quấn dây và kiềm cho chữ E

Bước 13

Quấn dây và kiềm cho chữ E
Bẻ gập dây trở lại để hoàn thành bước cuối

Bước 14

Bẻ gập dây trở lại để hoàn thành bước cuối
Đính dây chuyền vào hai đầu của dòng chữ

Bước 15

Đính dây chuyền vào hai đầu của dòng chữ
Bạn có thể đính kèm theo một số vật liệu khác như hình nhé

Bước 16

Bạn có thể đính kèm theo một số vật liệu khác như hình nhé