Mix áo len tay kim tuyến

Mix áo len tay kim tuyến

Nguyên liệu

• Một chiếc áo len

• Vải da hoặc vải nỉ

• Một mảnh kim tuyến

• Kéo

• Kim chỉ

• Giấy và bút mực

Các bước thực hiện

Lấy bàn tay của bạn làm điểm trung tâm vẽ một hình dạng thoi trên giấy

Bước 01

Lấy bàn tay của bạn làm điểm trung tâm vẽ một hình dạng thoi trên giấy
Cắt giấy ra và đính kèm lên miếng kim tuyến

Bước 02

Cắt giấy ra và đính kèm lên miếng kim tuyến
Cắt nó ra như trong hình

Bước 03

Cắt nó ra như trong hình
Làm tương tự như vậy với mảnh kim tuyến thứ hai, bạn sẽ được hai miếng hình thoi kim tuyến như trong hình

Bước 04

Làm tương tự như vậy với mảnh kim tuyến thứ hai, bạn sẽ được hai miếng hình thoi kim tuyến như trong hình
Dùng chỉ khâu chúng vào với cùi tay áo len  khâu chắc ở phần viền rồi xong tiến đến phần phía trong 
Sauk hi khâu sau là mình sẽ có được sản phẩm như trên hình

Bước 05

Dùng chỉ khâu chúng vào với cùi tay áo len khâu chắc ở phần viền rồi xong tiến đến phần phía trong
Sauk hi khâu sau là mình sẽ có được sản phẩm như trên hình
Nhớ khâu chặt các mép vải lại nhé

Bước 06

Nhớ khâu chặt các mép vải lại nhé