Làm bộ bàn ghế mini

Làm bộ bàn ghế mini

Nguyên liệu

• Vải nỉ

• Giấy mô hình

• Súng bắn keo, kéo, dao rọc giấy

Làm bộ bàn ghế mini

Các bước thực hiện

Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 3x3cm,  1 mảnh 3x4cm, 2 mảnh 2x3cm

Bước 01

Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 3x3cm, 1 mảnh 3x4cm, 2 mảnh 2x3cm
Dán các mảnh lại như trong hình

Bước 02

Dán các mảnh lại như trong hình
Tiếp tục cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 5x8cm, 2 mảnh kích thước 1x3cm

Bước 03

Tiếp tục cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 5x8cm, 2 mảnh kích thước 1x3cm
Dán lại như trong hình

Bước 04

Dán lại như trong hình
Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 3x8cm, 1 mảnh 3x7cm, 2 mảnh 2x3cm

Bước 05

Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh kích thước 3x8cm, 1 mảnh 3x7cm, 2 mảnh 2x3cm
Dán lại như trong hình

Bước 06

Dán lại như trong hình
Cắt 2 mảnh vải dạ kích thước 3x3cm và 3x7cm rồi đặt lên 2 cái ghế

Bước 07

Cắt 2 mảnh vải dạ kích thước 3x3cm và 3x7cm rồi đặt lên 2 cái ghế