Làm hộp quà

Làm hộp quà

Nguyên liệu

• Giấy cứng màu

• Dây thừng hoặc dây cói

• Kéo

Làm hộp quà

Các bước thực hiện

Vẽ như trong hình lên giấy

Bước 01

Vẽ như trong hình lên giấy
cắt theo hình đã vẽ

Bước 02

cắt theo hình đã vẽ
Gấp theo các đường cong

Bước 03

Gấp theo các đường cong
gấp đôi lại

Bước 04

gấp đôi lại
Dùng dây cói hoặc dây thừng thắt nơ để trang trí

Bước 05

Dùng dây cói hoặc dây thừng thắt nơ để trang trí