Làm bì thư bằng vải nỉ

Làm bì thư bằng vải nỉ

Nguyên liệu

• Vải nỉ màu

• Kim, chỉ, kéo

Làm bì thư bằng vải nỉ

Các bước thực hiện

Cắt vải nỉ thành hình vuông kích thước tùy ý.

Bước 01

Cắt vải nỉ thành hình vuông kích thước tùy ý.
Gấp vả nỉ thành mẫu bì thư để tạo nếp.

Bước 02

Gấp vả nỉ thành mẫu bì thư để tạo nếp.
Dùng chỉ xanh may bì thư lại theo nếp vừa gấp.

Bước 03

Dùng chỉ xanh may bì thư lại theo nếp vừa gấp.
May tương tự đối với cả 2 bên mép của bì thư.

Bước 04

May tương tự đối với cả 2 bên mép của bì thư.
Kết 1 chiếc nút như hình bên.

Bước 05

Kết 1 chiếc nút như hình bên.
Dùng kéo cắt 1 đường nhỏ trên nắp phong bì để cài nút.

Bước 06

Dùng kéo cắt 1 đường nhỏ trên nắp phong bì để cài nút.
Cắt thêm các chữ theo sở thích để trang trí thêm ở mặt trước phong bì nữa nhé!

Bước 07

Cắt thêm các chữ theo sở thích để trang trí thêm ở mặt trước phong bì nữa nhé!
Thêm hình trái tím cho phong bì thêm cute này

Bước 08

Thêm hình trái tím cho phong bì thêm cute này