Tự thiết kế cài tóc để đi dự tiệc

Tự thiết kế cài tóc để đi dự tiệc

Nguyên liệu

• Cây cài tóc

• Hoa giả (khoảng 32 bông)

Các bước thực hiện

Quắn hoa lên trên cài tóc. Bạn có thể sắp xếp theo kiểu gọn gàng hay kiểu hỗn hợp 
với nhau tùy theo sở thích của bạn.

Bước 01

Quắn hoa lên trên cài tóc. Bạn có thể sắp xếp theo kiểu gọn gàng hay kiểu hỗn hợp
với nhau tùy theo sở thích của bạn.
Lần lượt bạn quắn từng hoa lại, làm cho đến khi phần thân của cài tóc được phủ đầy bông như trong hình nhé.

Bước 02

Lần lượt bạn quắn từng hoa lại, làm cho đến khi phần thân của cài tóc được phủ đầy bông như trong hình nhé.